Rodinné právo

Rodinné právo


V oblasti rodinného práva poskytujeme celý rad právnych služieb, od právneho poradenstva až po zastupovanie v súdnom konaní.

Poradenstvo v rodinnom práve

Potrebujete sa len jednorazovo poradiť? Sme pripravení odborne zodpovedať všetky vaše otázky z oblasti (rodinného) práva.

Rozvod manželstva

Vypracujeme vám návrh na začatie súdneho konania vo veci rozvodu manželstva, zabezpečíme podanie na súd a poskytneme vám právne zastupovanie v súdnom konaní.

Výživné a úprava výšky výživného

Pripravíme vám návrh na zvýšenie výšky výživného (napr. z dôvodu zvýšenia potrieb dieťaťa či z dôvodu zvýšenia príjmov platiaceho rodiča). Naopak, ak vy platíte neprimerane vysoké výživné, môžeme vám pripraviť návrh na zníženie výšky výživného. V oboch prípadoch poskytujeme aj zastupovanie v súdnom konaní.

Určenie alebo zapretie otcovstva 

Vypracujeme vám návrh na súdne konanie vo veci určenia otcovstva (ak otec dieťaťa zapiera svoje otcovstvo), alebo vo veci zapretia otcovstva (ak nie je otec dieťaťa uvedený v jeho rodnom liste jeho skutočným otcom). V oboch prípadoch poskytujeme aj zastupovanie v súdnom konaní.
 
Styk rodiča s deťmi

V prípade, že jeden z rodičov neoprávnene zasahuje druhému rodičovi do jeho práva na styk s deťmi, pripravíme vám návrh na úpravu styku rodiča s deťmi a zabezpečíme podanie na súd. V prípade záujmu vám poskytneme aj právne zastúpenie v súdnom konaní.
 
Vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov

Poskytujeme právne poradenstvo a zastúpenie v súdnom konaní o zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Návrh o vyporiadanie bezpodielového vlastníctva je potrebné podať na súd do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozvodu manželstva.

Potrebujete poradiť alebo pomôcť v rodinnom práve?

Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť — kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č.2.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.