Pracovné právo

Pracovne pravo


Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. poskytuje poradenstvo a právne služby aj v oblasti pracovného práva — a to zamestnávateľom, aj zamestnancom.

Právne služby pre zamestnancov

  • právne poradenstvo, posúdenie pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dokumentov
  • zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva (neplatné skončenie pracovného pomeru, konanie o náhrade mzdy, konanie o zodpovednosti za škodu atď.)

Právne služby pre zamestnávateľov

  • právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva
  • príprava pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a ďalšej dokumentácie súvisiacej s pracovným právom (vznik, zmeny a zánik pracovného vzťahu, interné smernice pre zamestnancov atď.)
  • odborný audit existujúcich pracovnoprávnych dokumentov a ich revízia v súlade s platnou legislatívou SR v oblasti pracovného práva
  • ďalšia spolupráca (nielen) v oblasti pracovného práva podľa požiadaviek zamestnávateľa


Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu
Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť — kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č. 2.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska