Služby pre družstvá

Služby pre družstvá


Pomôžeme vám so založením družstva — kompletne zabezpečíme všetky administratívne a právne úkony, potrebné na založenie družstva.

Družstvo je v zmysle Obchodného zákonníka jednou z právnych foriem podnikania. Od obchodných spoločností (s.r.o. a pod.) sa okrem iného odlišuje nižším vstupným kapitálom (základné imanie družstva len 1250 €) a otvorenosťou (jednoduché vstúpenie a vystúpenie členov družstva s minimálnymi formalitami). Družstvo však musí mať minimálne 5 členov (fyzické osoby) alebo minimálne 2 členov (právnické osoby) — to platí už pri zakladaní družstva. Družstvo za svoje záväzky zodpovedá celým majetkom družstva. Členovia družstva za záväzky družstva neručia, čo je podstatná výhoda oproti živnosti.

Bežné typy družstva:

  • výrobné družstvo
  • obchodné družstvo
  • poľnohospodárske družstvo
  • bytové družstvo
  • stavebné družstvo

Založíme vám družstvo na kľúč

1.  Poradíme vám pri úvodnom plánovaní založenia družstva, príprave štatutárnych orgánov družstva, výbere predmetov podnikania (živností) podľa vášho podnikateľského zámeru atď.

2.  Vypracujeme vám stanovy družstva a ďalšie potrebné listiny

3.  Vybavíme pridelenie IČO (registrácia na živnostenskom úrade) a DIČ (registrácia na daň z príjmu).

4.  Kompletne vybavíme zápis do Obchodného registra

5.  Dodáme vám všetky vybavené dokumenty oprávňujúce vás k prevádzkovaniu družstva.

6.  Poskytneme vám poradenstvo a odborné konzultácie ohľadne činnosti vášho družstva aj v budúcnosti.


Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť — kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č.2.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.