Carousel (úzký)

Kariéra

V našej advokátskej kancelárii poskytujeme možnosť pracovať v priateľskom a motivujúcom kolektíve v spolupráci so skúsenými advokátmi.

Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času a je pre nás dôležité udržiavanie priateľskej atmosféry na pracovisku.

Naši zamestnanci sa na nás môžu spoľahnúť s aktívnou podporou kvalifikačného rozvoja , potrebného k úspešnému naplneniu koncipientskej praxe.

U nás sa darí schopným ľuďom, ktorí uprednostňujú vo všetkých oblastiach hodnoty ako: jednoduchosť a zrozumiteľnosť, rýchlosť a transparentnosť, profesionalita, dôveryhodnosť a tým, ktorí majú radi otvorenú komunikáciu a férovosť.

Šikovných kolegov podporujeme v odbornom a osobnom rozvoji a dávame im priestor interne sa posúvať na ďalšie zaujímavé pozície.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a ľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii.

Pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt dokážeme vytvoriť priestor na poskytnutie pracovnej stáže.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím Váš životopis spolu so stručným sprievodným listom na e-mailovú adresu kancelaria@akjk.sk.