Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva


Potrebujete pomoc v oblasti práva duševného vlastníctva? Naši odborníci sú pripravení účinne vám pomôcť aj v tejto oblasti.

Ochrana autorských práv

Pripravíme vám autorské alebo licenčné zmluvy na mieru. Zabezpečíme vám odborné posúdenie existujúcich autorských a licenčných zmlúv. Poradíme vám v oblasti ochrany autorských práv a zodpovieme všetky vaše otázky. 

Registrácia ochranných známok

Zaregistrujeme vám ochranné známky, patenty, úžitkové vzory  a zabezpečíme zastupovanie v konaní pred úradom priemyselného vlastníctva. Postaráme sa o vyriešenie námietok, výmazov a návrhov na zrušenie ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov vrátane vypracovania kompletnej dokumentácie. Zabezpečíme spravovanie a udržiavanie platnosti ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov. Ponúkame tiež registráciu označenia pôvodu výrobku.

Zastupovanie v súdnych sporoch

Aj v oblasti autorských práv ponúkame odborné analýzy, podávanie žaloby a zastupovanie v súdnom konaní.

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť — kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č. 2.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.