Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s. r. o.
Mickiewiczova 2 • 811 07 Bratislava
tel.: +421 2 52921465
fax: +421 2 52964933
e-mail: kancelaria@akjk.sk