Právne služby pre občanov

Právne služby pre občanov


Potrebujete právnu pomoc alebo radu?


Poskytujeme jednorazové služby a konzultácie, ale aj dlhodobé právne služby:

  • právne poradenstvo
  • spisovanie zmlúv a právnych dokumentov
  • zastupovanie v konaní pred súdom, súdnymi exekútormi, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy na území Slovenskej republiky
  • podávanie žalôb, návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov v oblasti občianskeho a správneho práva.


Pomôžeme vám napríklad v nasledovných oblastiach práva:

  • rodinné právo (napr. podanie návrhu na rozvod manželstva, vyporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov atď.)
  • pracovné právo (právne zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch, poradenstvo v oblasti pracovného práva — pracovných zmlúv, práv a povinností zamestnanca aj zamestnávateľa atď.)
  • právo k nehnuteľnostiam (napr. príprava zmlúv a zastupovanie v katastrálnom konaní, riešenie právnych vzťahov medzi spoluvlastníkmi atď.).


Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť - kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej 2.

Úvodná konzultácia je  bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.