Služby / Všeobecné

Služby / Všeobecné


Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. poskytuje jednorazové právne služby aj komplexný dlhodobý právny servis podľa požiadaviek a potrieb klientov:

 • poradenstvo formou právnych porád a odborných konzultácií
 • vypracovanie právnych rozborov a analýz, spisovanie zmlúv, právnych dokumentov a iných listín
 • zastupovanie v konaní pred súdmi, súdnymi exekútormi, štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy na území Slovenskej republiky, ale aj pri rokovaní s tretími stranami
 • podávanie žalôb, návrhov, žiadostí, podnetov a opravných prostriedkov v oblasti obchodného práva, občianskeho a správneho práva
 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností, družstiev a živností vrátane zápisu do Obchodného registra
 • a ďalšie služby podľa vašich požiadaviek


Vyberte si z našich služieb pre:

 • firmy
 • občanov
 • živnostníkov
 • občianske združenia a nadácie


Pomôžeme vám v oblastiach práva:

 • rodinné právo
 • obchodné právo
 • právo obchodných spoločností
 • právo hospodárskej súťaže
 • pracovné právo
 • právo duševného vlastníctva
 • nehnuteľností
 • zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok.,


Bezpečné služby vďaka poisteniu zodpovednosti

Finančná zodpovednosť našej advokátskej kancelárie voči klientovi je zabezpečená formou trvalého poistenia zodpovednosti za škodu vo výške až 4 milióny eur, ale aj formou osobitného pripoistenia podľa hodnoty riešených transakcií.Sme Vám pripravení pomôcť aj dobre poradiť .

Kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Miczkiewiczovej ulici č. 2.

Tešíme sa na spoluprácu.