Služby pre firmy


Obchodné právo, právo obchodných spoločností a iných korporácií


Poskytujeme služby pre obchodné spoločnosti typu:

 • s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným)
 • a.s.    (akciové spoločnosti)
 • k.s.    (komanditné spoločnosti)
 • v.o.s. (verejné obchodné spoločnosti)
 • SE      (európska spoločnosť)


Ako vám môžeme pomôcť:

 • založenie spoločnosti = založíme a zaregistrujeme vám vašu novú spoločnosť na kľúč, prípadne zabezpečíme pre vás existujúcu spoločnosť . Postaráme sa o všetky potrebné úkony, presne podľa vašich potrieb a požiadaviek.
 • zmeny registrovaných údajov spoločnosti = zabezpečíme zápis zmien registrovaných údajov vašej spoločnosti do Obchodného registra (napr. personálne zmeny, zmeny sídla spoločnosti atď.)
 • zmeny spoločnosti = prevedieme všetky požadované zmeny vašej spoločnosti v dokonalom súlade s príslušnou legislatívou SR, od úvodnej konzultácie až po zápis zmeny do Obchodného registra (napr. zvyšovanie a znižovanie základného imania s.r.o., zmeny predmetu podnikania, likvidácia spoločnosti atď.)
 • vypracovanie dokumentácie a zmlúv pre spoločnosti = spoločenské zmluvy, stanovy a interné smernice určujúce práva a povinnosti členov orgánov spoločnosti, mandátne zmluvy na výkon činnosti konateľa, prokuristu a člena predstavenstva
 • zastupovanie v právnych a obchodných záležitostiach, ochrana vašich práv a oprávnených záujmov
 • organizovanie valných zhromaždení pre s.r.o. a a.s. = poskytujeme kompletné vypracovanie potrebnej dokumentácie súvisiacej s valným zhromaždením, prípadne zabezpečíme aj reprezentatívne priestory v ktorých môže valné zhromaždenie prebehnúť
 • právne poradenstvo = vo všetkých fázach vzniku a existencie vašej spoločnosti vám odborne poradíme s najvhodnejším postupom a navrhneme najlepšie riešenia  v súlade s legislatívou SR


Jednorazové služby pre firmy

Potrebujete vyriešiť konkrétny úkon pre vašu spoločnosť? Nezáväzne sa na nás obráťte, my vám navrhneme najlepšie riešenie a po vašom odsúhlasení všetko zrealizujeme. Ušetríme vám nielen čas, ale aj peniaze - všetky právne aj úradné úkony dokážeme realizovať rýchlejšie a efektívnejšie, ako keby ste sa ich rozhodli realizovať svojpomocne.

Outsourcing právneho oddelenia

Komplexne zabezpečíme všetky právne služby pre vašu spoločnosť, od pracovného práva až po monitorovanie a vymáhanie pohľadávok. Formou outsourcingu získate služby nášho právneho tímu s podstatne nižšími nákladmi, ako keby ste založili vo vašej spoločnosti vlastné právne oddelenie.

Ďalšie služby pre vašu firmu:

 • právo hospodárskej súťaže
 • pracovné právo
 • právo duševného vlastníctva
 • právo nehnuteľností
 • zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok


Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu
Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť.
Kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č. 2.