Práva k nehnuteľnostiam

Práva k nehnuteľnostiam


Právo nehnuteľností — Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. poskytuje kompletné právne služby v oblasti nadobúdania, výstavby, prenájmu a predaja nehnuteľností.

Ako vám môžeme pomôcť:

 • vypracujeme vám kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a zámenné zmluvy
 • zaistíme vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • ponúkame kompletné zastupovanie v katastrálnom konaní a stavebnom konaní
 • pomôžeme vám pri riešení právnych vzťahov medzi spoluvlastníkmi, vrátane vyporiadania a bezpodielového vlastníctva, vypracujeme vám dohodu o zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva atď.
 • pripravíme vám zmluvy o vstavbe, nadstavbe a výstavbe rodinného domu
 • vypracujeme vám zmluvy o nájme a podnájme nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, administratívnych, výrobných a obchodných priestorov
 • zabezpečíme podľa vašich požiadaviek zriadenie záložných práv a vecných bremien k nehnuteľnostiam
 • ponúkame vám právne zastupovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, v sporoch o nehnuteľnosti a vady nehnuteľností, v sporoch o vrátenie darovanej nehnuteľnosti
 • zariadime vydanie predbežného opatrenia, určenie neplatnosti zmluvy a iné právne úkony podľa vašich požiadaviek
 • skontrolujeme, zrevidujeme a pripomienkujeme vaše existujúce zmluvy a iné dokumenty týkajúce sa vašich nehnuteľností vrátane darovacích, kúpnych, nájomných a iných zmlúv
 • poskytujeme právne audita vlastníctva nehnuteľností, poradenstvo, analýzy a konzultácie z oblasti práva nehnuteľností developerom, stavebným firmám aj súkromným staviteľom a vlastníkom nehnuteľností (fyzickým osobám, podnikateľom aj nepodnikateľom)


Potrebujete pomoc v oblasti práv nehnuteľností?

Kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č. 2.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.