Právo hospodárskej súťaže

Právo hospodárskej súťaže


Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. poskytuje služby aj v oblasti právnej ochrany hospodárskej súťaže.

V oblasti práva hospodárskej súťaže vám pomôžeme:

 • s právnou ochranou voči nekalosúťažnému konaniu a zneužívaniu obchodných informácií
 • vypracujeme vám zmluvy na ochranu obchodných informácií a osobných údajov v obchodnom styku
 • zastúpime vás v konaní pred Protimonopolným úradom a pred ďalšími orgánmi štátnej správy
 • pomôžeme vám pri uplatňovaní práv vo veci verejného obstarávania
 • poradíme vám pri tvorbe a posudzovaní zmlúv a dohôd z hľadiska zákona o ochrane hospodárskej súťaže
 • vypracujeme vám právne analýzy v súvislosti s možným porušením práva hospodárskej súťaže
 • pripravíme žalobu v prípade porušovania práva hospodárskej súťaže poškodzujúceho vaše obchodné záujmy
 • zabezpečíme protiopatrenia (žaloba atď.) a poskytneme vám zastupovanie v súdnom konaní v prípade, keď vám orgány štátnej správy uložia pokutu alebo iné opatrenie z dôvodu porušenia pravidiel hospodárskej súťaže


Poradenstvo a právna ochrana proti nekalosúťažnému konaniu:

 • klamlivej reklame
 • klamlivému označeniu tovarov a služieb
 • parazitovaniu na povesti (vášho podniku, výrobkov, služieb)
 • podplácaniu (s cieľom získať prednosť alebo neoprávnenú výhodu v hospodárskej súťaži)
 • zľahčovaniu
 • porušeniu obchodného tajomstva
 • ohrozovaniu zdravia alebo životného prostredia.

Poradenstvo a právna ochrana proti nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže:

 • kartelové dohody
 • monopolné a dominantné postavenie na trhu


Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

Sme pripravení vám pomôcť aj dobre poradiť — kedykoľvek nás nezáväzne kontaktujte, alebo nás navštívte osobne v Bratislave na Mickiewiczovej ulici č.2.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Právne služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.